Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Tičer


O bogati in predvsem dolgi zgodovini kmetije Tičer priča družinski rodovnik. Ta razkriva, da se kmetija iz roda v rod prenaša že iz časov Marije Terezije. Danes na kmetiji gospodari Ivan z ženo Silvo. Pri tem jima je v nenadomestljivo pomoč tudi sin Boris z ženo Anito, sinom Tilnom in hčerko Nežo.

Na kmetiji je med osmimi brati in sestrami odraščala Silva, ki je kot najmlajša izmed njih pozneje skupaj z Ivanom kmetijo tudi prevzela. Ob prevzemu sta imela približno pet krav molznic, preostalo živino pa so predstavljali predvsem voli. Z njimi sta si pomagala pri delu, saj traktorja tedaj še nista imela. Leta 1974 je območje, na katerem je tudi kmetija Tičer, prizadel potres. Ivan in Silva sta morala zgraditi novo hišo. Leta 1978 je sledil nakup prvega traktorja, leto pozneje pa sta začela oddajati mleko.

Skozi leta trdega dela so posodobili poslopja, mehanizacijo in povečali število živine. Tako imajo danes približno 13 krav molznic in precej drobnice za pašo po bregovih, ki so težji za obdelovanje.

Ivan in Silva obilici dela na kmetiji nista več kos sama, zato velik del dnevnih opravil prevzameta Boris in Anita. Njun dan se začne ob 5. uri zjutraj, ko se odpravita v hlev, da poskrbita za jutranjo molžo. Zatem se oba odpravita v službo.

Za prihodnost kmetije Tičer se ni bati, saj je iz pripovedovanja bodočega gospodarja Borisa čutiti močno pripadnost in ljubezen do zemlje, na kateri je odraščal. Poleg tega pa to ljubezen skupaj z ženo Anito že prenaša na naslednjo generacijo.