Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Tisel


V neposredni bližini Planine pri Sevnici, od koder je lep pogled na razvaline planinskega gradu z obnovljeno kaščo, že vsaj 300 let stoji kmetija. Na njej danes kmetujejo Tisljevi.

Mala kmetija je bila nekoč sestavni del fevda pomembne krške škofije iz Spodnje Štajerske. V vsem tem času je mnogokrat zamenjala lastnike, med njimi so bili tudi Celjski grofje in Habsburžani. Nekaj let, preden je izbruhnila prva svetovna vojna, so kmetijo v last dobili Brankovi predniki in se z njo preživljali.

Najpomembnejša kmetijska dejavnost kmetije je bila že od nekdaj živinoreja. Z mlekom sta se začela ukvarjati oče Pavel in mama Tilka, saj se je v šestdesetih letih z odprtjem planinske mlekarne zelo povečalo povpraševanje po mleku. Začetki so bili skromni, saj je delo potekalo ročno, v hlevu pa sta bili največ dve kravi. Branko je že od malega rad pomagal pri delu, zato ga je oče izbral za novega gospodarja. V sedemdesetih letih so prekinili oddajo mleka in se preusmerili v rejo piščancev, a so to dejavnost kmalu opustili. Zato so se vrnili k pridelavi mleka, hkrati pa so se ukvarjali še z vzrejo pitancev in plemenskih prašičev za kombinat. Danes je kmetija poznana kot mlečna kmetija.

Branko izhaja iz številčne družine, saj je imel kar pet sester in pet bratov. Še vedno radi pridejo domov na obisk in velikokrat priskočijo na pomoč ob delovni akciji, kot je spravilo sena ali siliranje koruze. Kljub oblici dela Branku novih načrtov ne manjka. Letos želi obnoviti streho na gospodarskih poslopjih, v prihodnje pa seveda nadaljevati s pridelavo mleka.