Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Toman


Na kmetiji Toman je na vsakem koraku opaziti trud preteklih generacij. Danes njihovo delo nadaljuje nova generacija, ki si želi ohraniti tradicijo, hkrati pa že kuje nove načrte za razvoj kmetije.

Na kmetiji živi Grega z ženo Katjo, njunima sinovoma, Anžetom in Aljažem, ter starši, Francem in Slavico. Grega pove, da so leta 1950 na kmetiji postavili sušilnico za hmelj in povečali hlev ter da se je s pridelavo mleka ukvarjala že njegova stara mama. Spominja se, da so nekoč mleko vozili v skupno zbiralnico k Povšetu, danes pa imajo na kmetiji zbiralni bazen. Mehanizacija kmetije Toman se je začela z nakupom kosilnice, leta 1965 je sledil nakup traktorja. Kmetija se je z dokupovanjem obdelovalnih površin iz leta v leto povečevala, leta 1986 pa so kupili tudi Škorjančevo hišo.

Grega se je že kot otrok zavedal, da je na kmetiji ogromno dela, zato je vedno priskočil na pomoč očetu, da sta s skupnimi močmi delo opravila hitreje. Že v otroštvu je vedel, da bo nekoč življenje posvetil delu na kmetiji, zato se je vpisal na kmetijsko šolo v Šentjur.

Leta 2000 je Grega ostal doma in se posvetil delu na kmetiji, nekoč jo bosta prevzela z ženo Katjo. Kmetija Toman je leta 2010 prejela nagrado za drugo najlepšo kmetijo. Kljub temu si Grega vsak dan prizadeva za nadaljnji razvoj kmetije in že kuje načrte o gradnji novega hleva za prosto rejo. Želi si, da bi število živine povečal na 50 glav.