Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Trebovc


Družina Trebovc je že več generacij povezana z mlekom. Starši današnjega gospodarja Martina so izdelovali mlečne izdelke in jih prodajali okoliškim prebivalcem.

Po pripovedovanju Martina je tu kmetovalo že vsaj deset generacij. Že od malega je pomagal pri vseh kmečkih opravilih. Odkar pomni, so doma imeli nekaj krav in zelenjave. Iz mleka so starši izdelovali skuto in smetano, da ju je oče Miha vozil v znani celjski gostilni, Smreko in Majoliko. Pri tem je pomagal tudi Martin, tako da je moral vsako jutro, preden je šel v šolo, goniti posnemovalnik, da je nastala smetana. Da so starši lahko preživeli vseh pet otrok, je mama Marija hodila na celjsko tržnico prodajat jajca in zelenjavo. Martinovi starši so bili med prvimi kmeti, ki so z začetkom organiziranega odkupa začeli oddajati mleko v šmarsko mlekarno.

Z ženo Bredo sta kmetijo prevzela leta 1996, a sta bila že pred tem vpeta v delo na kmetiji. Martin je dolgo delal kot kontrolor mleka na terenu, tudi žena je bila zaposlena, danes pa predvsem kmetujeta. V vsem tem času sta na kmetiji veliko postorila: preuredila hlev za prosto rejo, zgradila nove silose in potrojila proizvodnjo mleka. Vmes sta se preizkusila tudi v hmeljarstvu in reji piščancev, a sta oboje opustila.

V zakonu so se rodili trije otroci, Katja, Blaž in Tina. Obe dekleti sta se izšolali in si našli zaposlitev v okoliških mestih. V prihodnosti pa bo kmetijo prevzel sin Blaž s partnerko Heleno in hčerko Brino.