Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Trupej


Znan pregovor pravi, da je zgodovina učiteljica življenja. Kraj Jurklošter se je najprej imenoval Jurjevo ali Jurjev Dol. Drugi del imena je dobil po besedi klošter, kar pomeni samostan. Med letoma 1170 in 1595 je bil tu kartuzijanski, od 1595 do 1780 pa jezuitski samostan. In ravno bogata zgodovina daje pečat tudi kmetiji Trupej. Njene prve zapiske iz 16. stoletja lahko najdemo celo v dunajskih arhivih.

Včasih je bila na kmetiji kovačnica, v sklopu katere je bil objekt za predelovanje lana za lastne potrebe, do leta 1954 pa je obratoval tudi mlin na vodo za mletje žita. Zanimivo je, da je bila hiša v letih 1990 in 1991 trajno skladišče orožja. Še ena domačinom poznana zanimivost: v bližini domačije Trupej je jama, v kateri so pred leti izdelovali mlinske kamne.

Z mlekarstvom se je ukvarjal že Jankov oče. S prodajo pregrete smetane so začeli v sedemdesetih letih, prevozno sredstvo pa je bil kar avtobus. Janko, ki zase pravi, da svoje delo opravlja odgovorno, je dal kmetiji edinstven slog poslopij v rumeni barvi. Poleg goved imajo danes tudi pitance in žago za lastne potrebe. Obdelujejo približno 20 hektarjev površin.

Vprašanje o prevzemu kmetije pri mlajši generaciji ostaja neodgovorjeno. Janko in njegova žena puščata svojim otrokom, sinu in hčerki, odprto pot ter jima svetujeta, naj v življenju sledita svojim sanjam.