Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Umbreht


Z ljubeznijo do narave in živali, odločnostjo in trdno voljo Alenka z možem Tomažem, sinovoma Andrejem in Gašperjem, hčerko Manjo ter mamo Štefanijo uresničuje svoje cilje na kmetiji Umbreht, po domače pri Matjač.

Alenka pripoveduje, da je kmetija tukaj že od nekdaj. Do leta 1990 so se ukvarjali s hmeljarstvom, mleko pa so začeli pridelovati leta 1998. Leta 2002 so imeli na kmetiji pet krav molznic, nato je Alenka ostala doma in začeli so povečevati proizvodnjo mleka. Alenka pripoveduje, da so ga sprva nosili v skupno zbiralnico s kanglami, danes pa imajo na kmetiji prevozni bazen, s katerim mleko peljejo do kapelice v bližini kmetije.

Prevozni bazen in mlekovod so na kmetiji zgradili leta 2003 in 2004. Alenka pripoveduje, da je danes delo na kmetiji lažje, čeprav je kmetija enkrat večja, kot je bila nekoč. Kljub temu mora družina Umbreht še vedno veliko dela opraviti ročno, saj njihova kmetija ne leži na ravnini.

Alenkin življenjski moto je delo, to so besede, ki družino vedno motivirajo. V prihodnje si družina Umbreht želi kmetijo dodatno modernizirati, da bi si nekoliko olajšali delo, ter jo povečati, če bo to zaradi prostorske stiske potrebno. Poleg tega je velika želja družine Umbreht hlev za prosto rejo.