Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Vajdič


Kmetija Vajdič se iz roda v rod prenaša že več kot 150 let. Tako je bilo življenje na kmetiji v zibelko položeno tudi Stanku. Zgodbo kmetije piše skupaj z ženo Marjano, sinovoma Vojkom in Domnom ter hčerko Benjo.

Stanko se spominja, da so njegovi starši mleko oddajali, že ko je obiskoval osnovno šolo. Tedaj so mleko zbirali ob cesti, na križišču pri Šoštariču. Večji razvoj kmetije pa se je začel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. »Na poti do cilja ne smemo preskakovati stopnic, temveč moramo delati korak za korakom,« pravi Stanko, ki se je tako lotil tudi razvoja kmetije. Prvi traktor je kupil leta 1973. Slabo desetletje pozneje pa so na kmetiji že imeli 12 krav molznic in molzni stroj.

Do danes so kar nekajkrat povečali število živine. Skupno imajo namreč dobrih 50 glav živine, od tega 30 pitancev in 22 krav molznic. Pri molži si zadnja leta pomagajo z mlekovodom, mleko pa s prevoznim bazenom vozijo v skupno zbiralnico. Poleg tega so skozi leta obnovili tudi poslopja in posodobili mehanizacijo.

»Razvoj kmetije vedno znova zahteva tudi investicije,« pove Stanko, vendar doda, da bo odločitve o nadaljnjih sprejemala mlajša generacija. Nekega dne naj bi kmetijo Vajdič namreč prevzel Domen. Prepričan je, da mu bo s pridnostjo in vrednotami, ki sta mu jih med odraščanjem predala Stanko in Marjana, nekoč uspelo nadaljevati uspešno zgodbo kmetije Vajdič.