Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Veranič


Na skoraj tisočaku visoko se na 19-hektarski kmetiji gospodar Joško trudi, da je vse urejeno. Želi si, da bi kmetijo, ki jo je s trdim delom spravil na noge, cenili in ohranili tudi prihodnji rodovi.

Včasih je kmetija delovala bolj samooskrbno, ukvarjali so se predvsem z živinorejo in lesom. Pospešeno se je začela razvijati konec sedemdesetih let, ko se je Joško zaposlil in prihodke namenil za modernizacijo in širitev kmetije. Na začetku osemdesetih je s prevzemom kmetije nakupil prvo strojno mehanizacijo, začel graditi nov hlev, obnovil hišo, povečal čredo in mlečno pridelavo, s katero so okrog leta 1970 začeli že starši, Jožefa in Jože. Danes na leto proda dobrih 50.000 litrov mleka. Že več kot 30 let gospodarju ob boku stoji tudi soproga Jožica. Trenutno sta oba doma in skrbita za dobro počutje krav molznic, mladih telic, kakšnega bika in prašiča, ki jih vzredita zase. Občasno za večje investicije posekajo tudi kaj gozda. Poskrbijo za zdravo, okusno, domačo hrano – kruh, pecivo, kakšno skuto, salame, žganje, sok in druge dobrote.

Pri delu, ki ga strma kmetija na 950 metrih zahteva kar precej, jima pomaga mama Jožefa, katere skrb so najprej prašiči. Ob službi pomaga tudi sin Matjaž, predvsem pri strojnih opravilih, delu na zemlji in v hlevu. Hči Adriana pomaga največ pri gospodinjskih opravilih, starejša hči Natalija pa se domov vrne ob konicah dela in vikendih. Konec tedna in med počitnicami zakonca svoj prosti čas rada preživita z vnukom Aljažem, sicer pa se rada sprehodita ter naužijeta svežega zraka in narave. Joško si v prihodnje želi slediti razvoju in usmeritvam v kmetijstvu ter svojo kmetijo še modernizirati.