Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Verdel


Na manjši vzpetini na prepletu treh dolin, Celjske kotline, Savinjske in Šaleške doline, s pogledom na Golte in Uršljo goro, je vsaj 200 let stara družinska kmetija Zgornji Košan.

Ob hmeljarstvu je nekoč na kmetiji živelo tudi sadjarstvo. »Pečali smo se z vsem, kar je prineslo kakšen dinar,« pravi Jožef, po domače Pepi. Temelje današnjega razvoja sta skupaj s starši, Franom in Marijo, dolga leta postavljala z ženo Kristino. Kot je značilno za družinsko kmetijo, generacije delajo z roko v roki ob pomoči širše družine in celotnega sorodstva. V zadnjih nekaj desetletjih so zgradili nov hlev in hišo, nakupili večino potrebne kmetijske mehanizacije, v dejavnostih pa so se usmerili predvsem v živinorejo – vzrejo pitancev in pridelavo mleka. Z bogato ponudbo domačega sadja in zelenjave so svoj čas oskrbovali tudi posamezne hotele, gostilne in trgovine.

Zdaj, ko pri vodenju kmetije sodeluje že sin Jože s partnerico Majo, se na kmetiji preživljajo z vzrejo bikov in pridelavo mleka, tako da ga letno prodajo okrog 50.000 litrov. Kljub temu da so polni energije in ambicij ter sledijo smernicam, je kmetija za zdaj še vedno premajhna, da bi vsi živeli le od kmetijstva, zato Jože in Maja hodita v službo. V njih tli želja, da bi z leti ustvarili vsaj še eno novo delovno mesto. Z mislimi se že dotikajo turizma s poudarkom na domači hrani in učni kmetiji. »Glede na tempo življenja je treba narediti v čim krajšem času čim več stvari,« pravi Jože. Njihova vrata so vedno odprta prijateljem, sorodnikom, druženje z bližjimi jim veliko pomeni. V enakem duhu delujejo tudi v lokalnem okolju. Njihova vloga je neprecenljiva, saj živijo v sožitju s celotnim krajem.