Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Verdev


Družina na domačiji Jelen sledi izkušnjam preteklih generacij in postavlja nove izzive, za rodove, ki ji bodo sledili. V življenju je vredno pustiti sledi.

Kmetija Verdev, po domače pri Jelen, je v zaselku Podkraj, v okolici Velenja. Obsega približno 14 hektarjev zemlje, nekaj je imajo v najemu. V hlevu je povprečno 90 glav goved, od tega 50 krav molznic. Včasih so se na kmetiji ukvarjali s hmeljem in pitanci, gospodarske razmere pa so jih vodile, da so se usmerili v pridelavo mleka.

Kmetijo danes vodi Igor, ki jo je prevzel leta 2011 kot mladi prevzemnik. Odraščal je v družbi brata in sestre, ljubezen do zemlje mu je bila dana že v zibelko. Že kot otrok si je želel, da ostane doma in nadaljuje družinsko tradicijo. Zato ne preseneča, da je srednjo šolo nadaljeval na srednji kmetijski šoli v Šentjurju. Danes mu pri delu pomaga žena Monika, medtem ko najmlajša člana družine Nik in Tim poskrbita za veselje v družini. Da je delo opravljeno pravočasno, so v veliko pomoč oče Branko in mama Darinka ter z neprecenljivimi izkušnjami tudi stara mama Jožefa.

V prihodnosti si pri družini Verdev želijo rast in razvoj kmetije. Zavedajo se, da se tržne razmere zaostrujejo, vendar so z vztrajnostjo že dokazali, da zmorejo. Na kmetiji je bilo izpeljanih kar nekaj investicij in v prihodnost zrejo z iskro optimizma ter z željo v povezavi Igorjeve in Monikine kmetije v eno. Ob vsem ostajajo zvesti svojemu delu in slovenski kakovosti.