Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Vidmar


Sredi kmečke vasi Čanje, kjer je okrog 250 glav živine, posebej pa se ukvarjajo s sadjarstvom in drugimi kmetijskimi panogami, že vse od leta 1902 Vidmarjevi dobro gospodarijo s 40 hektarjev veliko kmetijo.

Stari oče je bil v vojski konjenik, kar mu je prineslo razgledanost, vpogled v sodobno tehnologijo in napredek tedanjega časa. Na kmetijo in v vas je pripeljal razne priključke za delovno živino, ki so precej izboljšali delo v vinogradu, na njivah in v hlevu. Jožef je kmetijo prevzel z letom 1964, skupaj s Terezijo pa sta kmetijo razvijala naprej, povečala stalež živine in začela s pridelavo mleka. Zaslužna sta bila tudi za nakup kmetijske mehanizacije, posodobila sta objekte, zgradila nov kozolec in silose, ob tem pa poskrbela za prijetno otroštvo petih otrok. Kot najmlajši je doma ostal Vincenc in že skrbno gospodari s kmetijo, ki so jo precej povečali po obdelovalnih površinah in glavah goveda.

Vincencu pri gospodinjstvu pomaga sestra Marinka, pri kmečkih opravilih je še vedno neprecenljiva pomoč staršev, Terezije in Jožefa, na domačiji pa živi tudi brat z družino, ki Vincencu pomaga predvsem ob popoldnevih in delovnih konicah. S skupnimi močmi skrbijo za 70 glav živine, za kvalitetno pridelanih okrog 70.000 litrov mleka letno, spitajo od 20 do 30 bikov, zase redijo tudi prašiče in kokoši, še vedno za domačo kupico poskrbi vinograd, pridelajo pa še preostalo domačo hrano. Iz generacije v generacijo so pomemben del vasi in krajevne skupnosti, sodelujejo v raznih društvih, v prostem času pa Vincenc kot strojni tehnik najraje popravlja mehanizacijo. »Ljudje moramo bolj sodelovati,« s tem razmišljanjem sklene kot kmet in vaščan.