Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Volavc


Kmetija Sitar že vsa leta prehaja iz roda v rod in ohranja tradicijo mešanih dejavnosti. Na 13 hektarjev veliki kmetiji trenutno skupaj živijo in delajo tri generacije družine Volavc.

Ves čas so se ukvarjali z živinorejo in vinogradništvom, zadnja generacija pa je pustila največji pečat pri današnji podobi kmetije. Anton in Martina sta postavila temelje današnjemu kmetovanju, nakupila stroje, postavila nekaj objektov, pred približno 40 leti pa sta začela z mlečno pridelavo. Izmed štirih otrok je doma ostala najmlajša, Rebeka, ki danes kmetijo vodi z možem Francem. Že dolgo obe generaciji delata skupaj, se dopolnjujeta in si pomagata. Francu in Rebeki precej pomaga že tretji rod, sinovi Matic, Franci in Gašper, kolikor jim dopuščajo službe in šole.

Večinoma delajo sami, pomagajo pa si tudi s sosedi. »Če od malega delaš, si navezan na zemljo,« pravi Rebeka. Za prihodnje dni in leta si želi, da bi bile razmere prijaznejše kmetom, da bi z veliko več volje in veselja delali še naprej. »Če je veselje, gre vse,« še dodaja Anton, ki se življenja na kmetiji nekoč spominja kot zelo težkega, vendar je bil tempo bolj miren in sproščen kakor danes.