Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Vratuša


Pod Brinjevo goro, z razgledom proti Ptujski gori, Boču in Donački gori, v objemu neokrnjene narave stoji lepa in urejena kmetija Lešnik.

Vse do leta 1993 je bila kmetija v manjšem obsegu, z manjšim hlevom in nekaj glavami živine. Kmetovali so predvsem za lastno oskrbo in redili pitance. V družinski proračun sta nekaj doprinesla tudi vinograd in gozd, vedno pa je eden izmed članov družine pomemben vir prihodka zagotovil z redno plačo. Na začetku devetdesetih se je na kmetijo k edinki Jožici priženil Stanislav in takrat so nastali zametki današnje podobe kmetije. Začela sta z mlečno proizvodnjo, za lažje in boljše delo so zgradili nov hlev, v najem vzeli nekaj sosedove zemlje, povečali čredo, danes pa skrbijo za približno 25 glav goveda.

Vse dejavnosti so še vedno ostale, v ospredje pa postavljajo mlečno pridelavo. Letno prodajo okrog 44.000 litrov v Mlekarno Celeia, za domačo uporabo si pridelajo skuto in kakšen sir, nekaj domačega mleka pa gre tudi za zajtrk šoloobveznih in vrtčevskih otrok. Na kmetiji sodeluje celotna sedemčlanska družina. Mama Lojzka skrbi za gospodinjstvo, oče Alojz za prašiče, Jožica je v službi mlečna kontrolorka, doma pa je njena vloga pomembna pri vseh dejavnostih, tako v hiši kot zunaj na kmetiji. Aleš, David in Lucija, najmlajši člani družine, najprej poskrbijo za šolske obveznosti, potem pa na domačiji pomagajo prav vse, kar je treba. Izjemno dejavna družina sodeluje v številnih društvih tako v Zrečah kot v Oplotnici, svoj prosti čas pa najraje preživijo skupaj pri zidanici v vinogradu.