Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Vrbek


Sredi šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste v vasi Koretno stoji Gabrova domačija, ki že več desetletij z ljubeznijo in spoštovanjem do narave skrbi, da je delo odlično opravljeno, pridelano surovo mleko pa najvišje kakovosti.

Mnogo življenjskih zgodb je pustilo svoj pečat na kmetiji Vrbek, ki ji domačini pravijo pri Gabrovih. Začetki so bili skromni, saj je delo potekalo ročno, v hlevu pa je bilo največ deset glav živine. Po očetovi smrti je Alojz prevzel kmetijo, hkrati pa denar služil v lesni industriji. Žena Vida je skrbela za kmetijo in sina Mateja. Pri delu je v veliko pomoč še Alojzova sestra Fanika.

Kljub pomanjkanju obdelovalne zemlje je kmetija z leti rastla, se modernizirala in postopoma dokupovala zemljo. Mleko oddajajo že od začetkov organiziranega odkupa v teh krajih. Lokacija zbiralnice se je medtem večkrat spremenila, danes pa imajo prevozni hladilni bazen. Kljub manjši količini mleka so ponosni na opravljeno delo: »Nimamo vrhunskih krav, ki bi dajale po 40, 50 litrov mleka dnevno. Naše ga dajejo med 20 in 30 litri dnevno, je pa prednost našega mleka v precej višji kakovosti kot pri tistih z intenzivno pridelavo,« pove.

Na kmetiji so se poleg živinoreje, ki je bila vseskozi glavna panoga, ukvarjali še z vinogradništvom. Pridelovali so okoli deset sort grozdja in ga prodajali v vinsko klet Imeno. Ko je trto napadla rumenica, so večino vinogradov posekali.

Kljub obilici dela je družina izjemno aktivna v lokalnem okolju. Alojz je dolgoletni član govedorejskega društva, s katerim se rad odpravi na strokovne ekskurzije, sestra Fanika pa predana članica Društva kmetic Ajda.