Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Vrečko


Na Hotunju, kjer stoji rojstna hiša kartografa in geografa Blaža Kocena, svojo življenjsko zgodbo na kmetiji Vrečko piše že četrta generacija.

Majhno kmetijo na robu Voglajnskega gričevja je kupil Tonetov pradedek. Njegovi stari starši so trdo zemljo obdelovali z voli, na njej sejali žito, imeli so tudi nekaj živine. »Marsikdaj je bilo težko,« potoži Anton.

Potem ko sta kmetijo prevzela Anton in njegova žena Marija, sta leta 1966 kupila prvi traktor Zetor. »Z nakupom smo si zelo olajšali težka opravila, traktor pa še danes uporabljamo,« nam s ponosom pove. Poleg govedoreje je bilo pomembno hmeljarstvo, a so ga kmalu opustili. Da sta zagotovila dodaten vir prihodka za vlaganje v kmetijo, je Anton s traktorjem izvajal različna opravila in žagal les, Marija pa obirala borovnice in hmelj.

V sedemdesetih letih so se usmerili v pridelavo mleka. Sprva ročno molžo je nadomestil molzni stroj, zgradili so nov hlev, nakupili kmetijsko mehanizacijo in mlekomat. V kmetijskih dejavnostih so poleg govedoreje ohranili še vinogradništvo.

Antonu in Mariji so se rodili trije otroci, Andreja, Marija in Tone. Oba priznavata, da sta najbolj srečna, kadar se na domačiji zberejo vsi trije, za veselje pa poskrbijo še vnuki. Večkrat priskočijo na pomoč tudi pri trgatvi in kolinah. Pred nekaj leti je mladi prevzemnik postal sin Tone, ki sam zase pravi: »Če delaš z dušo, potem nobeno delo na kmetiji ni pretežko.« Starši verjamejo, da bo sin z veseljem nadaljeval družinsko tradicijo in izpolnil njihove načrte.