Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Vrešak


Na 12-hektarski kmetiji Vrešak je odraščal Ludvik. Danes življenjski utrip kmetije ustvarja z ženo Angelo, sinom Cirilom, snaho Valerijo, vnukinjo Eriko in vnukom Primožem.

Mleko so začeli oddajati Ludvikovi starši, še v mlekarno v Šmarju pri Jelšah. Resneje so se z mlečno proizvodnjo na kmetiji Vrešak začeli ukvarjati sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Tedaj so imeli približno pet krav molznic.

Leta 1974 je kmetijo prizadel potres, zato sta bila Ludvik in Angela prisiljena zgraditi novo hišo in hlev, na mestu stare hiše pa sta postavila strojno lopo. Iz leta v leto sta povečevala tudi število živine, tako da so imeli v nekem obdobju 25 glav živine. Tedaj je za kmetijo večinoma skrbela Angela, saj je bil Ludvik zaposlen. Poleg tega je mleko tudi zbirala, s traktorjem ga je prevzemala pri bližnjih kmetih in ga vozila v skupno zbiralnico Mestinje.

Toliko dela za enega človeka je bilo enostavno preveč. Angela je prenehala prevzemati mleko in nekoliko zmanjšala število živine. Tako imajo danes 18 glav živine, od tega približno 10 krav molznic. Molzejo z molznim strojem, mleko pa s prevoznim bazenom vozijo na bližnjo kmetijo Vrbek.

Nekega dne bo kmetijo Vrešak prevzel Ciril. Njegova želja je, da bi uspešno nadaljeval življenjsko delo staršev, zato si želi ostati zvest mlečni proizvodnji.