Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zdolšek


V bližini kmetije Zdolšek naj bi bili nekoč gradovi. Zato se je kmetije obdržalo tudi staro ime Zagradišnik. Danes na kmetiji gospodari Slavko z ženo Ksenijo, otroki Natašo, Patricijo in Simonom ter z mamo Erno.

Po ustnem izročilu naj bi se s kmetijstvom začeli ukvarjati leta 1889, ko je bil zgrajen kozolec. Mleko je začela oddajati že Slavkova mama Erna v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Danes je za molžo in krave molznice zadolžena Ksenija. Poleg mlečne proizvodnje pa se ukvarjajo še z vzrejo pitancev.

Skupno imajo okrog 80 glav živine, od tega 20 krav molznic. Preostanek predstavljajo pitanci in telice. Toliko glav živine zahteva tudi veliko obdelovalnih površin. Skupno obdelujejo kar 59 hektarjev zemlje, od tega imajo 17 hektarjev obdelovalnih površin v najemu. Kljub velikemu številu živine si prizadevajo za njihovo dobro počutje. Zato pasejo krave molznice in imajo ločena hleva za krave molznice in pitance.

Kljub ogromni količini dela, ki ga zahteva taka kmetija, si Ksenija vzame tudi kaj prostega časa. Takrat ureja okolico hiše in sodeluje v Društvu kmečkih žena. Sicer pa se ob posebnih priložnostnih poveselijo s prijatelji iz vasi. Izmed otrok življenje na kmetiji veseli predvsem Simona, ki študira živinorejo. Ksenija tako pove, da s Slavkom ne načrtujeta povečevanja kmetije, saj je dela že zdaj dovolj. Kakšne bodo želje in načrti naslednje generacije, pa bo razkril čas.