Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ževart


Na kmetiji Jan, kjer so do zdaj vse generacije veliko vložile v razvoj, še vedno ostajajo želje in načrti. Imajo voljo in optimizem, zato z veseljem zrejo v prihodnost.

Že več generacij istega rodu živi in kmetuje na kmetiji Jan v Plešivcu pri Velenju. Ves čas so se ukvarjali z živinorejo, najprej so redili bike, okrog sedemdesetega leta pa so začeli z oddajo mleko. Še posebej včasih je kmetiji veliko prinesel tudi les. Cvetka je na kmetiji že 24 let, odkar sta se poročila s Srečkom, kmetijo pa sta prevzela po tastovi smrti. Srečko je kot avtoprevoznik veliko zdoma, tako da je Cvetka odgovorna za večino opravil. Veliko ji pomagajo tudi tašča Štefka in otroci, Sanja, Žan in Nejc.

Za naslednika je nekako že zapisan Nejc, saj ima veselje in že zdaj dnevno sodeluje pri obveznostih, ki jih zahteva 29-hektarska kmetija. Letno oddajo med 50 in 60.000 litrov mleka. Zase redijo tudi kokoši, svinje, sejejo in pridelujejo povrtnine ter tako poskušajo živeti samooskrbno. Vse generacije so v razvoj kmetije že veliko vložile. Veliko načrtov in želja pa še vedno ostaja za prihodnje mesece in leta, pravi Cvetka. »Če imaš voljo in si zdrav ter imaš pozitiven pogled za naprej, zmoreš,« odločno in optimistično pove gospodarica. Na kmetiji se zgodi marsikaj, a moraš vztrajati. Sosedska pomoč, pripravljenost sorodnikov in prijateljev jim dostikrat pride zelo prav, kar zelo cenijo. Spoštujejo pa tudi naravo, kjer najraje preživljajo prosti čas.