Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Žgank


Na kmetiji Žgank življenje in delo zaznamujeta dobra volja in veselje. Z izzivi se člani družine Žgank spoprijemajo s skupnimi močmi in ljubeznijo do kmetije, zato razvoj in napredek kmetije ne izostajata.

Zgodbo kmetije Žgank, po domače pri Pinter, sta začela pisati Bogomirjev oče Ivan in mama Marija. Pri hiši so bili štirje otroci, najmlajši od njih pa je bil Bogomil. Že zgodaj je vedel, da bo on tisti, ki bo prevzel kmetijo, saj so se brat in sestri zaposlili. S pridelavo mleka so se začeli ukvarjati leta 1980. Takrat je gospa Marija mnogo let mleko v kanglah nosila in vozila s kolesom in motorjem v skupno zbiralnico. Bogomir se spominja, da so se na poti v šolo s sosedovimi otroki večkrat pogovarjali, kako si bodo pomagali pri delu, tudi ko bodo odrasli. Pravi, da to niso bile le besede, saj so okoliški kmetje zelo povezani. Ko so na kmetiji Žgank kupili traktor, je z njim prvi začel delati Bogomir, čeprav je bil takrat še zelo mlad.

Z leti so na kmetiji Žgank pridelavo mleka povečevali in prešli tudi na prevozni bazen, leta 2004 pa so zgradili mlekovod. Danes na kmetiji živi Bogomir z ženo Andrejo, sinom Žanom, hčerkama Barbaro in Kristino ter z mamo Marijo.

Družina Žgank tudi v prihodnje stremi k povečanju pridelave mleka. Ovira je sicer pomanjkanje zemlje, vendar pa želijo povečati in posodobiti vsaj hlev.