Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zgonec


Gričevnata pokrajina v naselju Dramlje ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s poudarkom na živinoreji, sadjarstvu in vinogradništvu. Neokrnjena narava vabi popotnike, da uživajo v miru in spoznavajo sledi življenja, ki jih za seboj puščajo okoliške kmetije.

In prav v osrčju neokrnjene narave popotnik opazi kmetijo Zgonec, ki je bila včasih poznana tudi kot turistična kmetija, danes pa je usmerjena v pridelavo mleka. Začetki te dejavnosti segajo v leto 1992. Vzpostavila sta jo Bogdan in Anica Zgonec. Da jima delo, ki ne pozna urnika, nedelj, praznikov in dodatka za nočno delo, ni pretežko, potrjuje rast kmetije iz leta v leto, ljubezen do zemlje in živali pa sta prenesla tudi na otroke – Bogdana, Darjo in Jerico.

Leto 2014 je bilo za kmetijo prelomno. Jerica in mož Andrej sta s svojim trdim delom upravičila zaupanje staršev in tudi uradno prevzela kmetijo. Za ta dva mlada gospodarja se lahko zapiše, da ima mladost osupljivo prednost – ne ustraši se. To potrjuje na novo postavljeni hlev, ki omogoča prosto rejo in živalim prijaznejše bivalne razmere. Andrej priznava, da investicija brez podpore vseh članov družine ne bi bila izvedljiva. Kjer je volja, tam je pot. Prav zato Andrej in Jerica zreta v prihodnost z optimizmom in hvaležna za vso pomoč ter modrost staršev. Da pa so bremena odgovornosti lažja, s svojo otroško igrivostjo poskrbita najmlajši članici družine, Teja in Tina.

Prihodnost bo pripadla kmetiji, saj si vsi njeni člani želijo, da se njena rast in razvoj nadaljujeta. Načrti so ostati v panogi pridelave mleka in povečati čredo do 65 krav molznic.