Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zidanšek


Kmetijo, ki jo domačini poznajo pod imenom Šrangerjevi, vodi že več generacij družina Zidanšek. Domače ime izvira še iz časov, ko je bila na kmetiji zapornica ali šranga, pri kateri so se morali javiti tisti, ki so želeli v Kartuzijo. Od leta 2009 na kmetiji gospodari Jože, s pomočjo staršev, Antona in Jožefe, sestre Brigite in nečaka Roka.

Moško stran družine Zidanšek poleg kmetije povezuje še ena dejavnost, pravzaprav kar družinska tradicija. Vsi trije so namreč jagri ali lovci. S prodajo mleka so začeli ob ustanavljanju zadrug. Sprva so mleko v vaško zbiralnico nosili, pozneje pa vozili z avtom oziroma sankami, če je zapadlo preveč snega. Danes imajo prevozni bazen in mleko dvakrat dnevno peljejo v zbiralnico Škedenj.

Pred letom 1972 so si pri delu pomagali s konji, nato pa so kupili prvi traktor. Sledili so nakupi številnih priključkov in razvoj druge mehanizacije na kmetiji, na primer molzni stroj.

Kmetija Zidanšek se ne ukvarja samo s pridelavo mleka, temveč tudi z vinogradništvom. Imeli so kar 4 hektarje vinogradov, vendar jih danes zmanjšujejo, tako da je glavni vir preživetja še vedno mlečna proizvodnja. Pred 15 leti so se Jožetovi starši ukvarjali tudi s turizmom.

Zaradi problematičnega terena se že dve generaciji trudita pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo novega hleva. Kljub temu ta želja v Jožetu ne pojenja in prizadeval si bo, da jo bo v prihodnosti izpolnil. Tudi zato, ker nečaka Roka veseli prav živinoreja.