Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Žnidar


Kmetija Cvenk živi že šest rodov in je danes še edina kmetija v središču Šempetra v Savinjski dolini. Vodi jo Marija-Ana, ki s sinovoma Petrom in Tonijem ter družino slednjega, ženo Anico in otrokoma Davidom in Lucijo, živi v hiši, postavljeni v 18. stoletju, v obliki, kakršna je danes, pa je od leta 1907.

S pridelavo mleka se ukvarjajo že ves čas, v petdesetih letih pa je bila na njihovi kmetiji tudi zbiralnica za Šempeter. Peter pripoveduje, da so nekoč poleti oddajali le jutranje mleko, pozimi pa tudi večernega. Od leta 2000 imajo svoj prevozni bazen, s katerim mleko vsak drugi dan peljejo v Grušovlje.

Peter pripoveduje, da so jim leta 1960 vzeli zemljo, zato sta morala mama in oče ponovno povečevati kmetijo z dokupovanjem zemlje. Kmetijo so tudi obnavljali, saj jim je tistega leta pogorelo celotno gospodarsko poslopje. Temu je leta 1972 sledil nakup prvega traktorja, danes pa mehanizacijo kupujejo, kolikor je to le mogoče. Do leta 1980 je na roke molzla Marija-Ana, danes pa je za molžo zadolžen Peter, ki delo v hlevu vedno opravi skupaj z bratom.

Na kmetiji se ukvarjajo še z dopolnilno dejavnostjo gostinstva. Imajo namreč gostilno Cvenk, ki se prenaša iz roda v rod, prav tako kot kmetija.

Velikih načrtov zaradi majhnosti kmetije ne kujejo, kljub temu pa imajo veliko volje. Veselje do dela ima tudi David, zato si v prihodnosti želijo postaviti nov hlev, s katerim bi nadaljevali uspešno zgodbo kmetije Cvenk.