Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Žogan


Delo pridnih rok pušča za sabo neizbrisne sledi napredka kmetije Forti, manjše kmetije v Bodrišni vasi. Matejevi starši so postavili temelje za razvoj kmetije, njuno poslanstvo pa danes nadaljuje sin Matej, ki z vso predanostjo skrbi, da je delo dobro opravljeno.

Bodrišna vas je manjše naselje sredi kraškega Voglajnskega gričevja ob potoku Ponkvici. Tam že vsaj 140 let kmetujejo Žoganovi. »O dolgi tradiciji kmetovanja priča star dvojni kozolec, ki nosi zavidljivo letnico – 1872, nanj smo zelo ponosni. Moji predniki so se mnogo let preživljali izključno s kmetijstvom, saj drugega na Kozjanskem ni bilo,« razloži današnji gospodar Matej.

Kot pripoveduje, se že vsaj tri generacije ukvarjajo z živinorejo, njegovi starši pa so se odločili za proizvodnjo mleka. Začela sta z nekaj litri mleka in ga vsak dan peš nosila do zbiralnice, danes imajo svoj bazen. Kmetija je na gričevnatem območju, zato so dolga leta večino kmečkih del, zlasti spravilo sena, opravljali ročno. Pri tem sta bili v veliko pomoč Matejevi sestri. Z nakupom prvega traktorja je to opravilo postalo zelo enostavno, se spominja.

Leta so tekla, količino mleka in število krav v hlevu so povečali, leta 2010 pa je po očetovi smrti kmetijo prevzel Matej. Danes imajo v hlevu približno 20 krav, pridelavo mleka pa kombinirajo s pitanci in manjšim vinogradom. Pri delu so v veliko pomoč žena Damijana in otroci, Mateja, Eva, Zala in Rok, ki že stopajo po očetovih stopinjah.

Kljub obilici dela je družina izjemno aktivna v lokalnem okolju. Kot znajo povedati sosedje, Matej slovi kot oseba, ki je vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Je dolgoletni član tamkajšnjega gasilskega društva, ob vikendih pa se rad udeleži pevskih vaj Mešanega pevskega zbora Šentvid, s katerim bodo letos praznovali 40-letnico obstoja.