Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Žolger


V Podčetrtku, blizu gostišča Jelenov greben in cerkve svetega Andreja, je kmetija Žolger, na kateri gospodari Marko s partnerko Olgo. Poleg njiju za delo poprimejo tudi Markova mama Fanika, stric Franc in brat Boštjan.

Mleko je oddajala že Markova mama Fanika, ko se je v okolici začelo organizirano zbiranje mleka. Tedaj so mleko v kanglah vozili v skupno zbiralnico Olimje. Z organiziranim zbiranjem mleka se je začela tudi mehanizacija kmetije. Leta 1970 so kupili prvi traktor in desetletje pozneje molzni stroj. Ker so z leti precej povečali število krav molznic, stroj ni več zadostoval, zato so leta 1999 kupili mlekovod. S tem si pri molži 22 krav molznic pomagajo še danes.

Ker je kmetija Žolger hribovska kmetija, je večinoma neprimerna za strojno obdelavo. Zato krave molznice in telice tudi pasejo ter s tem prihranijo nekaj ročnega dela. Poleg mlečne proizvodnje se ukvarjajo še z vinogradništvom. Njihov vinograd je v bližnjem naselju Virštanj. Vsako leto si prizadevajo, da trta čim bolje obrodi, saj poleg vina pridelujejo tudi domač grozdni sok.

Tudi v prihodnje bo Marko ostal zvest mlečni proizvodnji, kmetijo Žolger pa si želi še nekoliko povečati. Nedavno mu je uspelo najeti nekaj dodatnih obdelovalnih površin, tako da je že korak bližje svojemu cilju.