Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zore


»Če želiš kmetovati, ti mora to biti v veselje,« priznavata Branka in Lado. Z vso ljubeznijo skrbita za dobro počutje živali v hlevu in se trudita, da je hrana zanje kvalitetno pridelana.

Na kmetiji Senica ima kmetijstvo kar dolgo tradicijo, zadnjih petdeset let pa so zapisani proizvodnji mleka. Z mlekom so se starši začeli ukvarjati kmalu po poroki, saj je dajalo precejšen zaslužek za takrat majhno kmetijo. Branka je mladost preživljala ob trdem delu na kmetiji. Veliko zemlje je na strmejših pobočjih Kozjanskega gričevja, zato strojna obdelava do nedavnega, ko so izvedli precejšnje ukrepe izravnave tal, ni bila mogoča. Veliko dela je olajšal prvi traktor, ki so ga kupili še njeni starši. Nekaj časa so tudi gojili ribez in pitali plemenske svinje za zadrugo.

Branka in Lado sta se spoznala v Čateških toplicah. Po nekaj letih je sledila poroka in prevzem kmetije. »Starši so komaj čakali, da predajo kmetijo naprej. Menila sta, da je kmetijstvo stvar mladih, ne starih,« smeje prizna. Kljub temu sta hčerki pomagala pri kmetovanju, zlasti pri ročni molži, saj je bil Lado zaposlen v Celju. Ko se je očetovo zdravstveno stanje poslabšalo, je Lado pustil službo, se zaposlil na kmetiji ter ženi pomagal pri vzgoji hčera, Anamarije in Eve.

Hitreje se je kmetija začela razvijati in posodabljati po letu 2000, ko sta kupila molzni stroj in v hlevu namestila mlekovod. To je zelo olajšalo delo, zato sta začela povečevati tudi število molznic. Na kmetiji je že od nekdaj prioriteta dobro počutje živali, zato jim dajejo kar se da kakovostno hrano. Pred nekaj leti so namesto koruze v njihovo prehrano uvedli lucerno in druge kvalitetne travne mešanice. »Za kvalitetno mleko je pomembno, da molznice dobijo čim bolj naravno hrano, zato smo pred nekaj leti z veseljem podprli mlekarnin projekt Brez GSO,« dodata.