Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zorko


O več rodov dolgi zgodovini kmetije Zorko priča že hiša iz leta 1900. Danes vsakdan kmetije ustvarja Anton s partnerko Ksenjo, hčerkama Kornelijo in Klementino ter očetom Antonom.

Kmetovati je začel Antonov stari oče leta 1929, ko je odšel v sadjarsko-vinarsko šolo v Pekre pri Mariboru. Že tedaj je bila glavna panoga kmetije Zorko živinoreja. Zaradi znanja, ki ga je pridobil ob šolanju, pa se je ukvarjal tudi s sadjarstvom in trsničarstvom. Zatem je začel dokupovati zemljo in povečevati število goveda, kar je nadaljeval še Antonov oče.

Mleko so začeli prodajati takoj, ko se je začelo organizirano zbiranje mleka. Vozili so ga v zbiralnico Škedenj, kamor ga tudi danes Anton vsak drugi dan pelje s prevoznim bazenom.

Na kmetiji Zorko so prvi traktor kupili leta 1966. Anton pripoveduje, da je bil to prvi traktor v okolici, denar zanj pa so zaslužili s sadjarstvom. Temu je sledila še posodobitev preostale mehanizacije. Največja senzacija je bil po Antonovih besedah gorski traktor, ki so ga kupili leta 1987. Takrat je bil Anton še v osnovni šoli, ker pa je bil traktor nekoliko manjši, je bil ravno pravšnje velikosti zanj.

Nekaj travnikov imajo tudi na hribovitem območju. Del teh zato pasejo, preostali pa kljub današnji mehanizaciji zahtevajo ročno delo.

Anton si v prihodnosti želi povečati stalež živine, zato že gradijo prizidek k hlevu. Poleg tega bi rad povečal tudi količino pridelanega mleka, da bi s prevoznega bazena lahko prešel na fiksnega.