Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zupan

»Če si zdrav in je zdrava živina, je delo na kmetiji sanjska služba,« pravi Urška, ki z velikim veseljem večino dneva preživi v hlevu in dobro skrbi za okrog 40 glav goveda.

Kmetija, velika 30 hektarjev in s precej zemlje še v najemu, vodita pa jo Franci in Urška, se preživlja predvsem s pridelavo mleka. Letno ga za izdelke Mlekarne Celeia prispevata okrog 130.000 litrov. V družinski proračun nekaj prinese tudi Francijeva služba, zase pa doma pridelajo skoraj vse. Že predhodnika, Marija in Franc, Francijevi starši, sta bila napredna in podjetna kmeta, ki sta znala marsikaj prodati, hkrati pa sta veliko varčevala in trdo garala, da sta lahko postavila novo hišo, svinjake, prostor za zbiranje mleka, celo vaško zbiralnico so imeli. Ves čas so se prilagajali razmeram in kmetijo modernizirali glede na potrebe. Franci in Urška sta nadaljevala delo staršev, kmetijo pa posodobila predvsem s kmetijsko mehanizacijo.

Simpatični in nasmejani člani družine so zelo navezani na zemljo, zato želijo kmetijo ohraniti in celo vpeljati novo panogo, vzrejo bikov, s katero bi lahko nadomestili še Francijevo plačo. Tako bi si Franci in Urška delo lažje razporedila čez dan, saj zdaj ob dopoldnevih gospodarici večinoma pomaga sin Tomaž. Ob popoldnevih rokave zavihajo še preostali člani družine, Franci in drugi trije sinovi, Tadej, Blaž in Jan. Ko je delo opravljeno, se fantje radi odpravijo vsak po svojih gasilskih obveznostih, Franci in Urška pa si najraje malo oddahneta.