Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Zupančič


Zupančičevi iz Tabora so mleko prodajali že Nemcem v drugi svetovni vojni, oskrbovali so tudi skrbnike na gradu Ojstrica, prihodnost pa vidijo v ekološkem kmetovanju.

V čudovitem okolju Lok pri Taboru stoji kmetija Zupančič, skozi katero teče potok Ojstrica. Ob potočku so generacije, ki so tukaj gospodarile, razvijale številne dejavnosti. Ivan, ki danes v stari kmečki hiši z visoko letnico kljub zavidljivi starosti z nasmehom in voljo lušči domače orehe, nam pripoveduje o življenju včasih. Spominja se, kako so gojili hmelj, sejali žito, redili živino in večino hrane pridelali doma. Imela sta pet otrok. Ker so se vsi prej poročili, šolali in odselili, je doma ostal Ivan mlajši. Veselje do kmetije je izkazal že z vpisom na kmetijsko šolo.

Z mlekom so oskrbovali že Nemce med vojno, pa skrbnike gradu Ojstrica, že okrog 30 let je pri njih tudi zbiralnica za kraje Loke in Črni Vrh. Ivan zbira mleko dvakrat na dan, medtem pa poskrbi za lastno molžo in oskrbo živine ter opravila, ki jih zahteva ekološko kmetovanje. Sejejo različne vrste žita in se vedno bolj preusmerjajo v ekološko pridelavo, za kar so tudi že prejeli certifikat.

Predvsem ob nedeljah se na domačijo radi vračajo tudi drugi bratje in sestre z družinami. »Včasih jih je polno,« se nasmeji Ivan starejši. Radi pridejo skupaj. Z enim izmed sinov imata na domačiji čebele in pridelujeta med, vsi člani družine pa so tudi ponosni gasilci. V prihodnje se bodo še intenzivneje usmerili v ekološko kmetovanje in vzdrževali, kar so skozi zgodovino zgradili.