Mlečna cesta – Zelene Doline

SPLOŠNI POGOJI

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »OHRANJAMO SPOMINE«.

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »OHRANJAMO SPOMINE«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke ZELENE DOLINE.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba MLEKARNA CELEIA d.o.o. Arja vas 92, Arja vas, 3301 Petrovče, matična št.: 5150957000, davčna št.: 92813020 (v nadaljevanju: organizator)

v sodelovanju s podjetjem:

Merch d.o.o., Rogaška cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah, matična št. 8816972000, davčna št. 73236624

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 6. 3. 2023 od  00:00 ure do 16. 4. 2023 do 24:00 ure.

 

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Če posameznik sodeluje v nagradni igri je pogoj za sodelovanje v nagradni igri, da se posameznik strinja s tem, da mu organizator nagradne igre občasno pošilja e-sporočila o svoji ponudbi in izdelkih. Od teh sporočil se lahko posameznik kadarkoli odjavi.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslane številke računa ali

(B) s sodelovanjem v spletni nagradni igri

(A): Številka računa

Prvi korak: udeleženec v obdobju od 6. 3. 2023 do 16. 4. .2023 v okviru enega nakupa kupi vsaj 3 kom Velikonočnega jogurta ZELENE DOLINE in za njihov nakup shrani račun.

Drugi korak: udeleženec s pomočjo QR kode ali preko spletne strani www.mlecnacesta.si izpolni prijavni obrazec in pošlje e-mail. Prijavni obrazec vsebuje podatke:

ime, priimek, naslov, mobitel št., e-naslov

številko računa

strinjanje s pogoji nagradne igre

dovoljenje za pošiljanje obvestil s strani podjetja Mlekarna Celeia

(Primer: NOVAK JANEZ, Ul. Mednarodnih herojev A, 3000 Celje, novak.jxxx@gmail.si, številka računa 12345). S poslanim elektronskim sporočilom se strinja s splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si ter s  posredovanjem svojih kontaktnih podatkov. Od udeleženca se bo zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno – ali se strinja, da prejema brezplačne e-novice ZELENE DOLINE in z navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi).

Če se udeleženec s Pravili oz. splošnimi pogoji nagradne igre ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Tretji korak: po uspešno poslanem e-mailu udeleženec prejme sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje in ali je dobitnik nagrade. Hkrati je obveščen, da sodeluje v končnem velikem žrebanju, kjer se poteguje za nagrado HLADILNIK.

 (B): Spletna nagradna igra
Posameznik na spletni strani 
www.mlecnacesta.si ali www.zelenedoline.si lahko sodeluje brez nakupa tako, da zavrti velikonočni jajček. V nadaljevanju se mu izpiše koda, ki jo posreduje skupaj s svojimi kontaktnimi podatki (ime, priimek, naslov, mobilna številka in e-naslov). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

Če se udeleženec s Pravili oz. splošnimi pogoji nagradne igre ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

V primeru sodelovanja v spletni nagradni igri (brez nakupa) je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave, podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Vsa e-sporočila iz naslova nagradne igre, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovala v zaključnem nagradnem žrebanju.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno številko, ki jo pridobi s sodelovanjem preko spleta, brez nakupa, sodeluje samo enkrat.

V primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri s številko računa, mora udeleženec opraviti več nakupov in vsakokrat vpiše drugo številko računa. Število računov ni omejeno. Nakupi morajo potrjevati nakup, 3 kom velikonočni jogurt ZELENE DOLINE, v času trajanja nagradne igre.

V primeru večkratnega sodelovanja v nagradni igri preko spleta lahko udeleženec sodeluje le 1 x dnevno z istim elektronskim naslovom.

Nagradni sklad

Organizator bo podelil 366 nagrad. Mehanika podeljevanja nagrad:

 • Prvih 200 sodelovanj s poslanim računom prinaša nagrado: par nogavičk Zelene Doline
 • Žrebanje nagrad – od 6. 3. do 16. 4. 2023. Gre za dnevna žrebanja s pomočjo algoritma.
  • 80 x MY EQUA steklenička
  • 40 x leseni obeski na temo Velika noč
  • 30 x pliško zajec
  • 15 x košara z izdelki Zelene Doline

·          

  • Žrebanje glavne nagrade – žrebanje bo potekalo 21. 4. 2023
   • 1 x hladilnik blagovne znamke Gorenje

Žrebanje nagrad

V obdobju trajanja nagradne igre se sodelujoče dnevno obvešča o prejetih nagradah. Vsako sodelovanje avtomatično dobi svojo zaporedno številko. S pomočjo algoritma se v času 1 ure sodelujočemu posreduje informacija ali je prejemnik nagrade:

MY EQUA steklenička

leseni obeski na temo Velika noč

pliško zajec

košara z izdelki ZELENE DOLINE

ŽREB GLAVNE NAGRADE (vsi sodelujoči)

·          

  •  

21.4. 2023 bo izpeljan žreb glavne nagrade hladilnik blagovne znamke Gorenje.

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo v prostorih Mlekarne Celeia, d.o.o., dne 21. 4. 2023. V njem bodo sodelovali tisti, ki so sodelovali v nagradni igri »OBUJAMO SPOMINE«, ki traja od 6. 3. 2023 (od 0.00 ure) do 16. 4. 2023 do 24.00 ure. V tem žrebanju sodelujejo vsi sodelujoči, tudi tisti, ki so bili v času trajanja nagradne igre že izžrebani.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

Uporabnik lahko prejme več nagrad.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 1 ure od pravilno izpolnjenega in potrjenega sodelovanja obvesti ali je prejemniki nagrade. Nagrajenci bodo tedensko objavljeni na spletni strani  www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si. Prav tako pa se jih v roku enega tedna obvesti o pošiljanju nagrade in sicer na elektronski naslov, ki je bil posredovan v okviru sodelovanja v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da bo v primeru, če bo izžreban kot prejemnik nagrade, njegovo ime in priimek objavljeno na spletni strani organizatorja nagradne igre (www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si).

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti preko spletne strani www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si.  Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (e-sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

   • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča (če ga še ni poslal)
   • davčno številko, za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru prejemnik glavne nagrade).

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega računa – sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni 3 kom Velikonočnega jogurta  ZELENE DOLINE.  To pošlje na elektronski naslov iz katerega je prejel obvestilo o prejeti nagradi ali  priporočeno po pošti na naslov Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče s pripisom: Nagradna igra – OBUJAMO SPOMINE.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določajo splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu preko e-maila odgovori oz. pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Davki in akontacija dohodnine

Ker se prejeta nagrada šteje kot dohodek v smislu Zakona o dohodnini, mora nagrajenec organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za obračun in plačilo akontacije dohodnine. Organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da njegov naslov elektronske pošte in/ali številko GSM uporablja za občasno obveščanje o izdelkih organizatorja nagradne igre, promocijah in drugih aktivnostih organizatorja nagradne igre. Posameznik lahko uporabo osebnih podatkov za takšen namen kadarkoli zavrne, skladno z veljavno zakonodajo.

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Kontakt

Organizator:

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

e-naslov: marketing@mlekarna-celeia.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na organizatorja nagradne igre Mlekarno Celeia, d.o.o.. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na organizatorja, izvajalec te posreduje ustrezni službi organizatorja.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.mlecnacesta.si in www.zelenedoline.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

Petrovče, 6. 3. 2023

Organizator nagradne igre

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.